CÂTEVA CUVINTE DESPRE NOI

Asociaţia Salvând un suflet, Salvăm viitorul - România - 2010 a fost infiinţată în localitatea Câmpulung-Muscel, în conformitate cu legile române în vigoare cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Deşi statutul nostru este extensiv şi cât de cuprinzător am reuşit să-l facem, aici vom menţiona numai câteva dintre scopurile, obiectivele si mijloacele de atingere a acestor obiective. Textul integral al statutului este disponibil celor interesaţi, contactându-ne

Membri asistati ai fundatiei

Principiile asociaţiei

  1. Trebuie să recunoaştem faptul că persoanele defavorizate, cu dizabilităţi şi/sau handicap sunt la fel de importante şi valoroase ca orice alte persoane.
  2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi şi/sau handicap, luând în calcul nevoile individuale, precum şi circumstanţele specifice fiecaruia.
  3. Respectarea voinţei lor, aceasta constituind baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte persoana ajutată.
  4. Punerea pe primul loc a solidărităţii umane şi sociale, în numele căreia asociaţia "Salvând un suflet, Salvăm viitorul - România - 2010" va participa la ajutorarea reală a persoanelor defavorizate cu dizabilităţi şi/sau handicap, prin asigurarea nevoilor personale, sociale si materiale.

Obiectivele principale al asociaţiei:

Ajutorarea prin toate mijloacele legale a persoanelor care suferă, la un moment dat, de orice problemă, de orice natură, problemă ce îngrădeşte în vreun fel o viaţă normală, dar, în principal, ajutorarea persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi şi/sau handicap.

Medierea, prin "mediator social" specializat care se implică în problematica socială cu care se confruntă grupuri, persoanele defavorizate, cu dizabilitaţi şi/sau handicap, în scopul ameliorarii situaţiei sociale a acestora.

Mijloacele de realizare:

Colectarea de bani şi de bunuri alimentare şi nealimentare ( inclusiv colectarea de aparatură medicală, medicamente, ustensile medicale, etc.) necesare fiecărei persoane în parte, în funcţie de problemele medicale, sociale, personale, familiale ale acestora. Strângerea de fonduri şi bunuri se va realiza şi prin voluntariat de la persoane fizice, juridice din Romania şi străinătate. Alte metode vor fi fondurile colectate prin donaţii, sponsorizări, campanii de strângere de fonduri şi bunuri, din accesarea fondurilor structurale şi a fondurilor nerambursabile europene, eligibile O.N.G. - urilor şi din alte resurse legale.

cine
cine cine cine